Kostić Radulac

Treba Vam prav(n)a pomoć?

Advokatska kancelarija

Pravna pomoć i zastupanje pravnih i fizičkih lica

Pružamo kompletnu pravnu uslugu pravnim licima – podrška prilikom registracije osnivanja, uspostavljanje interne pravne regulative izradom opštih akata društva, registracija i zaštita žigova, savetovanje u vezi sa specifičnim pravnim pitanjima nastalim u obavljanju privredne delatnosti, sastav i analiza ugovora i drugih akata.

Zastupanje u postupcima pred sudovima i državnim organima, podrška pri naplati potraživanja, pravno savetovanje i zastupanje u postupcima.

Podjednako kvalitetno pristupamo pružanju pravne pomoći fizičkim licima. Od ove vrste usluga naročito ističemo pomoć u oblasti porodičnog prava i prava deteta, kao i zastupanje maloletnih lica u svim vrstama postupaka – građanskim i krivičnom.

Kako je rad sa decom i standard najboljeg interesa deteta primaran u ovoj vrsti odnosa, obezbedili smo saradnju sa savetnikom za oblast komunikologije i psihologije deteta, a posedujemo i odgovarajuće državne sertifikate.

Lako do nas

Naša kancelarija je smeštena u srcu Vračara, u poznatom advokatskom delu Beograda.

Makenzijeva 23/5,
11000 Beograd, Srbija

Ukratko o nama

Advokatska kancelarija Kostić Radulac zastupa prava i interese klijenata na visokoprofesionalnom nivou. Bez obzira na vrstu pravnog problema, imperativ je pronalaženje rešenja na temeljan način i sa posebnom pažnjom.

Kroz saradnju sa ekspertima iz različitih vanpravnih oblasti, obezbeđujemo svestranu analizu konkretne situacije, u cilju brze, adekvatne i efikasne reakcije. Strategija našeg pravnog delovanja zasnovana je na multidisciplinarnom pristupu problematici.

Stručnost, savesnost i kvalitet u pružanju usluga su standardi na kojima je baziran rad kancelarije, a zadovoljstvo klijenta osnovni cilj našeg angažmana.

Kako bismo opravdali ukazano poverenje, od klijenta očekujemo potpuno i istinito informisanje o relevantnim činjenicama konkretnog slučaja, na osnovu čega zajedno definišemo ciljeve i trasiramo put do uspeha.