Ankica Čančarević

Advokatski pripravnik​

Ankica je osnovne studije završila je 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na poslovno-pravnom smeru.

Obavljanje pripravničkog staža započela je 2021. godine, od kada je upisana u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Beograd..

Govori engleski jezik.