Kristina Kostić Radulac

Advokat

Kristina je advokat i član Advokatske komore Beograda počev od 2015. godine.
Osnovne studije završila je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.21, na pravosudno-upravnom smeru. Nakon završetka osnovnih studija upisala je multidisciplinarne master studije na Univerzitetu u Beogradu, program Računarstvo u društvenim naukama, gde je izučavala predmete iz oblasti internet prava.
Pravosudni ispit položila je 2017. godine, a bavljenje advokaturom je nastavila u svojstvu advokata počev od 2018. godine, nakon polaganja advokatskog ispita u Advokatskoj komori Beograda.
Tokom višegodišnjeg rada u praksi stekla je bogato iskustvo, baveći se mnogobrojnim pravnim oblastima na temeljan i profesionalan način, među kojima se naročito izdavajaju parnično, porodično, ugovorno, medijsko, autorsko, privredno, radno, bankarsko i druga prava.
Govori engleski jezik.