Miloš Radulac

Advokat

Miloš je advokat i član Advokatske komore Beograda počev od 2013. godine.
Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na međunarodnom smeru.
Pravosudni ispit položio je 2016. godine i iste godine stekao je zvanje advokata.
U dosadašnjoj praksi uspešno se bavio servisiranjem pravnih lica, radeći kao advokat – saradnik u uglednim advokatskim kancelarijama, a potom i kao rukovodeći in – house advokat u najvećoj izdavačkoj kući u Srbiji.
Oblasti ekspertize kojima se pretežno bavi su: ugovorno pravo, radno pravo, pravo intelektualne svojine, zaštita podataka o ličnosti.
Tečno govori engleski jezik.