Nevena Veljović

Savetnik za oblast komunikologije i psihologije deteta

Nevena sa kancelarijom sarađuje u svojstvu savetnika za oblast komunikologije i psihologije deteta, gde je naročito angažovana u oblasti porodičnih odnosa i prava deteta.
Osnovne studije završila je na Učiteljskom fakultetu Univeziteta u Beogradu, nakon čega je upisala i master studije na istom fakultetu. Tokom osnovnih i master studija naročito je izučavala oblasti sociologije porodice, razvojne i pedagoške psihologije, opšte i porodične pedagogije, kao i metodiku rada sa decom.
Odmah po završetku studija započela je rad u Predškolskoj ustanovi Savski venac, gde uspešno primenjuje stečeno znanje u svakodnevnom radu sa decom i roditeljima.
Svojim angažovanjem u oblastima dečje psihologije, porodične pedagogije i brige o sveobuhvatnom dečjem razvoju u porodičnoj i socijalnoj sredini, prenosi vrednosti u koje veruje.
Govori engleski jezik i služi se francuskim.