Premeštaj zaposlenog na drugu poziciju zbog loših rezultata rada
|

Premeštaj zaposlenog na drugu poziciju zbog loših rezultata rada

Vi ste direktor kompanije i odlučite da određenog zaposlenog, za koga ste procenili da je svojim znanjem ili zalaganjem zaslužio, unapredite premeštajem na višu poziciju. Ponudite mu aneks ugovora o radu sa uslovima novog radnog mesta na koji on naravno pristane bez oklevanja. Međutim, posle nekog vremena, ispostavi se da je zaposleni zapravo bio bolji na nižoj poziciji, jer možda nema odgovarajuće menadžerske sposobnosti potrebne za novu poziciju, ili se prosto ne zalaže dovoljno na novom mestu.